VÄLKOMMEN

Arkitektvillan designar och bygger moderna, exklusiva, unika villor och fritidshus i attraktiva lägen. Vi har specialiserat oss på svårbyggda och kuperade tomter.

Det är på dessa tomter som ett arkitektritat hus bäst kommer till sin rätt för att kunna ta vara på tomtens förutsättningar på bästa möjliga sätt.

Först bygglov

Allt startar med ett bygglov.

En svårbyggd tomt innebär ofta att är svårare att få igenom bygglovet. Vi erbjuder därför er att göra en bygglovsanalys för att öka förutsättningarna till ett positivt beslut. Bygglovsanalysen ger dig svar på om du får bygga, vad du får bygga och vad du inte får bygga.

Vi erbjuder följande designtjänster

  1. Arkitektur
  2. Teknik
  3. Inredning
  4. Trädgård

Vi erbjuder fyra olika huspaket på totalentreprenad

  1. Färdigt hus – från ide till färdigt hus
  2. Färdigt hem 1 = Färdigt hus med inredningsdesign
  3. Färdigt hem 2 = Färdigt hus med trädgårdsdesign
  4. Färdigt hem 3 = Färdigt hus med inredningsdesign och trädgårdsdesign

Med kunden, design och platsen i fokus hjälper vi er genom hela byggprocessen.

Våra kunder har högt ställda krav och önskemål där vi tillsammans skapar ett unikt hem med själ och känsla. Målet är ett hem som speglar er personlighet, livsstil och behov på kort och lång sikt.

Våra hus är platsbyggda och byggs i lösvirke, vilket ger 100% frihet att utforma det till skillnad från ett “arkitektritat kataloghus” som är låsta till sin produktion och modulsystem. Vidare innebär det stor frihet att ändra planlösningar under själva byggnationen.

Varje projekt utgår ifrån kundens budget. Vi arbetar med projekt från 5 Mkr och uppåt.

Vår designstil är modern, exklusiv, unik och kännetecknas av öppna planlösningar med stora fönsterpartier som ger ljus och rymd.

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte

Benny Andersen