ARBETSMETOD

Vår arbetsmetod – ByggTillsammansTM 

Från ide till färdigt projekt.

Arbetsmetoden säkerställer byggprocessen och att vi arbetar på ett gemensamt och systematiskt sätt för att leverera ett bekymmersfritt byggande.

 1. Möte med oss
 2. Uppstartsmöte med vår arkitekt
 3. Skissförslag baserat på ert behov, besök på plats, ekonomi och bygglovsanalys
 4. Färdigt förslag med revisioner
 5. Projektering av BYGG, VVS, EL.
 6. Rumsbeskrivningar tas fram
 7. Offert
 8. Beslut – avtal tecknas som förutsätter att bygglov erhålles
 9. Bygglovsprocessen
 10. Genomförande
 11. Uppföljning / förbesiktning
 12. Slutbesiktning
 13. Inflyttning

Beroende på var i processen ni befinner er kan vi hitta ett upplägg som tar er vidare.

Beskrivning av olika entreprenadformer

Totalentreprenad
Innebär att ni tecknar ett avtal från ide till färdigt hus inkl ritningar. Bygglovsprocessen ligger utanför och utförs på konsultbasis.

Vi projekterar och samordnar entreprenaderna

Avtal privat: ABS18

Generalentreprenad /utförande entreprenad
Vi tar vid efter att ni har tagit fram bygglov och konstruktionsritningar (BYGG, EL, VVS …) samt rumsbeskrivningar. Vi samordnar entreprenaderna

Byggherren projekterar och vi samordnar entreprenaderna

Avtal privat: Hantverkarformuläret 17

Delad entreprenad
Ni tar fram bygglov, konstruktionsritningar och rumsbeskrivningar. Ni samordnar och tecknar avtal med enskilda entreprenörer inom BYGG, EL, VVS, MÅLERI, PLÅT, MARK.

Byggherren projekterar och samordnar entreprenaderna

Välkommen in och träffa oss för ett förutsättningslöst möte.