Project Description

Huset är modernt, exklusivt och beläget mellan berghällarna.