Projektbeskrivning

Högt beläget. Skall med sina stora fönsterpartier och sina liggande fönster ge en känsla av ett fort