TJÄNSTER

ARKITEKTUR

Här arbetar vi tillsammans fram den bärande ideen, utformar huset och dess funktioner utifrån era behov och platsens förutsättningar. Därefter iordningsställs bygglovshandlingar som skickas in till bygglovsprövning.

TEKNIK DESIGN

Projektering – Här utformar vi bygg, el, VVS såsom konstruktion, energisystem, belysning, larm, ljud, hållbara material etc.

INREDNINGS DESIGN

Tillsammans med inredaren tar vi fram hur interiören skall se ut

TRÄDGÅRDS DESIGN

Tillsammans med arkitekten/landskapsarkitekten tar vi fram hur trädgårdens funktioner skall utformas för att passa hus och omgivning samt era behov och önskemål.

FEM HUSPAKET PÅ TOTALENTREPRENAD
  1. Färdigt hus – från ide till färdigt hus med arkitekturdesign (std. teknikdesign)
  2. Färdigt hem 1 = Färdigt hus med teknikdesign
  3. Färdigt hem 2 = Färdigt hus med inredningsdesign
  4. Färdigt hem 3 = Färdigt hus med trädgårdsdesign
  5. Färdigt hem 4 = Färdigt hus med teknik, inredning -och trädgårdsdesign