ARKITEKTUR

Här arbetar vi tillsammans fram den bärande ideen, utformar huset och dess funktioner utifrån era behov och platsens förutsättningar. Därefter iordningsställs bygglovshandlingar som skickas in till bygglovsprövning.

TEKNIK
DESIGN

Projektering – Här utformar vi bygg, el, VVS såsom konstruktion, energisystem, belysning, larm, ljud, hållbara material etc.

INREDNINGS
DESIGN

Tillsammans med inredaren tar vi fram hur interiören skall se ut

TRÄDGÅRDS
DESIGN

Tillsammans med arkitekten/landskapsarkitekten tar vi fram hur trädgårdens funktioner skall utformas för att passa hus och omgivning samt era behov och önskemål.